ऋण लिने गरी ल्यायो गाउँसभाले बजेट

३० करोड २३ लाख रुपैयाको बार्षिक अनुमानित बजेट प्रस्तुत

स्याङ्जाः विरुवा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५७६ का लागि कूल ३० करोड २३ लाख रुपैयाको बार्षिक अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

आइतबार विरुवामा बसेको गाउँपालिकाको तेश्रो गाउँसभाले चालू तर्फ कूल ४ करोड ९८ लाख र पूँजीगत तर्फ कूल १२ करोड १० लाख रूपैया विनियोजन गरेको छ । साथै सशर्त अनुदान तर्फका १३ करोड १५ लाख बराबरका योजना तथा कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाले प्रस्ताव गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने श्रोत मध्ये संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ करोड २९ लाख, प्रदेश वित्तीय समानीकरण १ करोड १३ लाख ३५ हजार, संघीय राजस्व वाँडफाँड ५ करोड ४ लाख ५८ हजार, प्रदेश सवारी साधन कर वाँडफाँड १९ लाख ४६ हजार, सशर्त संघीय अनुदान १३ करोड १५ लाख र आन्तरिक आय रू ८६ लाख ८० हजार रहने अनुमान छ ।

कूल बजेटमा न्यून हुन आउने रकम २ करोड ५४ लाख ८१ हजार मध्ये चालु आर्थिक वर्षको चालु खर्च बचतबाट रू १ करोड ५० लाख, चालू वर्षको पूँजीगत बचतबाट रू ७५ लाख र आन्तरिक ऋणबाट रू २९ लाख ८१ हजार पूर्ति गर्ने गाउँपालिकाले प्रक्षेपण गरेको छ ।

0
Shares

Comments

comments